Nhà sản xuất chuyên nghiệp máy hàn và thiết bị xây dựng

Công ty phần cứng Zhuji Huihuang, Led là một doanh nghiệp sản xuất chuyên nghiệp các công cụ đường ống, máy cắt ống nhựa PVC PPR, kìm tước. Máy hàn ống, Máy hàn mông, Bơm thử áp lực, vv Công ty thành lập từ năm 2002, trả nhiều nhân sự, công nghệ sản xuất hạng nhất và công nghệ và thiết bị tiên tiến, liên tục đổi mới, phát triển. Giới thiệu công nghệ tiên tiến nước ngoài. Không ngừng nâng cao chất lượng sản xuất. Dẫn đầu xung quanh doanh nghiệp để tạo ra tương lai. Công ty theo nguyên tắc thiện chí, thân thiện, có đi có lại, cùng có lợi. Chính sách phấn đấu cho sự sống còn bởi chất lượng, dựa vào uy tín của sự phát triển. Mục đích của công bằng, hợp lý và toàn vẹn, đối mặt với khách hàng mới và cũ. Doanh nghiệp có một hệ thống dịch vụ bán hàng và sau bán hàng hoàn hảo để đảm bảo rằng lợi ích của khách hàng.

Công ty TNHH Phần cứng Zhuji Huihuang

Zhuji Huihuang Phần cứng Công ty TNHH là nhà cung cấp sản phẩm hàn nóng chảy chuyên nghiệp của hàn ống nhựa, kéo, thợ hàn, nhà sản xuất bơm thử áp lực với đặc điểm kỹ thuật PPR. Kể từ khi thành lập nhà máy của chúng tôi, chúng tôi đã rất chú trọng nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới và đào tạo nhân viên kỹ thuật và chuyên nghiệp với công nghệ sản xuất hạng nhất và thiết bị công nghệ tiên tiến. Chúng tôi không ngừng đổi mới và giới thiệu những phát triển công nghệ nước ngoài tiên tiến. Sản phẩm của chúng tôi đã đạt được chứng chỉ CE và có thể áp dụng cho ống nhựa nhiệt dẻo dưới dạng kết nối PP-R, PE, PE-RT, PP-C.

Chi tiết
Trường hợp