Zhuji Huihuang Hardware Co., Ltd.

Nhà sản xuất chuyên nghiệp máy hàn và thiết bị xây dựng

Công ty phần cứng Zhuji Huihuang Led là doanh nghiệp sản xuất chuyên nghiệp các công cụ đường ống, máy cắt ống PVC PPR, Kìm tuốt. Máy hàn ống, Máy hàn mông, Máy bơm kiểm tra áp lực, v.v ... Công ty thành lập từ năm 2002, nhân sự nhiều, công nghệ sản xuất tiên tiến và công nghệ, thiết bị tiên tiến, không ngừng đổi mới, phát triển. Giới thiệu công nghệ tiên tiến của nước ngoài. Không ngừng nâng cao chất lượng sản xuất. Dẫn đầu xung quanh doanh nghiệp để tạo ra tương lai. Công ty trên nguyên tắc của đức tin tốt, thân thiện, có đi có lại, cùng có lợi. Chính sách phấn đấu cho sự tồn tại bằng chất lượng, dựa vào uy tín của sự phát triển. Mục đích công bằng, hợp lý và toàn vẹn, đối mặt với khách hàng mới và cũ. Doanh nghiệp có một hệ thống bán hàng và dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo để đảm bảo lợi ích của khách hàng.

Công ty TNHH Phần cứng Zhuji Huihuang

Zhuji Huihuang Phần cứng Công ty TNHH là nhà cung cấp sản phẩm hàn nóng chảy chuyên nghiệp của hàn ống nhựa, kéo, thợ hàn, nhà sản xuất bơm thử áp lực với đặc điểm kỹ thuật PPR. Kể từ khi thành lập nhà máy của chúng tôi, chúng tôi đã rất chú trọng nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới và đào tạo nhân viên kỹ thuật và chuyên nghiệp với công nghệ sản xuất hạng nhất và thiết bị công nghệ tiên tiến. Chúng tôi không ngừng đổi mới và giới thiệu những phát triển công nghệ nước ngoài tiên tiến. Sản phẩm của chúng tôi đã đạt được chứng chỉ CE và có thể áp dụng cho ống nhựa nhiệt dẻo dưới dạng kết nối PP-R, PE, PE-RT, PP-C.

Chi tiết
Trường hợp